Ga naar hoofdinhoud

Veiligheid en milieu

Veiligheid en milieu

We vervoeren gasvormige en vloeibare industriële producten zoals ethyleen en vloeibare koolwaterstoffen. Dat zijn gevaarlijke producten. Bij alles wat we doen, staat dan ook de zorg voor omwonenden, collega’s en het milieu centraal. Ieder van ons voelt daarbij de grootst mogelijke verantwoordelijkheid.

Wat gebeurt er bij een lek in een vloeistofleiding?

Wanneer er een lek optreedt in een vloeistofleiding is er snel sprake van grote bodemvervuiling. De schade aan het milieu kan enorm zijn en de sanering van de bodem kost veel tijd en geld.

Lekkages voorkomen

Om lekkages te voorkomen, zijn we dag in dag uit bezig met onder andere het deelnemen in wetgevingsontwikkelingen, het ontwerpen en aanleggen van leidingen, inspectiemethoden, (preventief) onderhoud en voorkomen dat derde partijen de leidingen beschadigen. Dat laatste controleren we onder andere door de leidingtrajecten te belopen, langs te rijden en te inspecteren vanuit de lucht. Bij inspectie vanuit de lucht zijn we alert op zaken als grondroeringen en werkzaamheden in de nabijheid van de buisleidingen.

Wat gebeurt er als er toch een lek is?

Door al onze werkzaamheden komt een lek of calamiteit bijna niet voor. Toch zijn we er zo op ingericht dat we, mocht het in het zeldzame geval toch gebeuren, snel en adequaat kunnen reageren. Zo hebben we bijvoorbeeld een 24/7 calamiteitenorganisatie klaarstaan. Die houdt de gevolgen zo minimaal mogelijk.

Weiland zon