Ga naar hoofdinhoud

Maintenance en Design

De service die we bij PPS-Pipelines bieden, is zo breed als bij u past. Het liefste ontzorgen wij u van al uw beheertaken. Wij nemen graag de inspecties en keuringen van u over. Het onderhoud en beheer van uw leidingen doen we met de grootste zorgvuldigheid, zodat de buisleidingen up-to-date zijn.

In-line inspection en bovengronds onderzoek

Inspectie doen we bovengronds middels belopen, langsrijden en overvliegen van de tracés. Voor in-line inspectie maken we onder andere gebruik van intelligent pigging (Pipeline Inspection Gauge), maar we zijn ook bekend met andere in-line inspectietechnieken. Werkzaamheden die we verrichten om in het (preventief) onderhoud te voorzien, zijn onder andere:

  • Stress Corrosion Cracking (SCC) onderzoek
  • Lekdetectieruns met ultrasone tool
  • Beoordeling van features en plaatsen clock springs of cut-outs
  • We monitoren kathodisch beheer met minitranssysteem
  • DCVG-metingen en coating reparaties
  • Uitvoeren van projecten op E/I/W gebied aan installaties zoals bovengrondse stations
  • Kalibratie van turbine- en dichtheidsmeters en coriolis-meters

Buisleidingen verleggen

Het verleggen van buisleidingen proberen we te voorkomen. Het is ten slotte kostbaar werk waar veel tijd en energie in gaat zitten. Mocht het toch noodzakelijk zijn dat buisleidingen verlegd worden, doen wij daar ook de coördinatie van. Wij waken ervoor dat de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden en dat de buisleidingen op een veilige locatie liggen.

Sneeuw weiland