Ga naar hoofdinhoud

Graven in Nederland

Gaat u in Nederland graven of anderszins de grond roeren? U bent wettelijk verplicht tussen 3 en 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-graafmelding te doen.

De veilige ligging van onze buisleidingen is van ongekend belang. Zorgvuldig graven en zorgvuldig grondgebruik rond de leidingen is dan ook essentieel. U herkent de positie van de leidingen aan de oranje merkpalen. Die palen staan er ter indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Veilige zone

Om de veilige ligging van de buisleidingen te beschermen, is er een doorgangsstrook of belemmerende zone. Die strook of zone heeft een breedte van 5 meter aan beide kanten van de buisleiding. U kunt deze zone vinden in de doorgangsovereenkomst die bij de aanleg is opgesteld, in de wet- en regelgeving en/of het bestemmingsplan.

Voorzorgsmaatregelen

Bij aangekondigde (graaf)werkzaamheden via KLIC treffen we voorzorgsmaatregelen. Zo zorgen we voor een extra markering van de leiding in het veld. Ook maken we schriftelijke afspraken over de aard en uitvoering van de werkzaamheden en houdt indien nodig een tracé-controller toezicht op de werkzaamheden. Soms dient de graver nog aanvullende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van afschermende hekwerken en ontlastconstructies. Als dit het geval is, wordt dit met u besproken. Al deze maatregelen hebben als doel beschadigingen en lekkages te voorkomen, voor uw veiligheid en die van uw omgeving.

Wat mag wel en niet?

Regulier tuinonderhoud en bewerking van landbouwgronden is toegestaan. Binnen deze veilige zone is het niet toegestaan om zonder toestemming van PPS-Pipelines:

  • (Graaf)werkzaamheden te verrichten, dieper dan 50 cm.
  • Het maaiveld te wijzigingen
  • Gebouwen of constructies op te bouwen
  • Grond of goederen op te slaan
  • Diep te ploegen
  • Bomen of struiken te planten én zaaien

Twijfelt u of uw plannen en/of werkzaamheden toegestaan zijn of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via 0031 46 426 8150 of via tpi@pps-pipelines.com.

Weiland