Ga naar hoofdinhoud

Overheden en instanties

Een veilige leefomgeving: dat wil iedereen. In een druk bebouwd land met objecten boven én onder de grond, is het bouwen van nieuwe infrastructuur of een bouwwerk een complexe uitdaging. Bedrijven en instanties, maar zeker ook particuliere grondeigenaren die iets met de grond willen doen, moeten zich daar bewust van zijn. Rond onze buisleidingen ondersteunen wij u daar graag bij.

Graafmeldingen

Alle graafmeldingen die binnenkomen via een KLIC-melding komen via ons Leiding- en Informatiecentrum (LIC) binnen voor een eerste beoordeling en eerste contact met de initiatiefnemer. De melding wordt dan ook gekoppeld aan een van onze tracébeheerders. Naast de opvolging van iedere KLIC-melding, zoeken we ook zelf proactief naar werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de leidingtrajecten.

Bent u van plan te gaan graven? Klik hier om een KLIC-melding te doen.

Veiligheid staat bij PPS-Pipelines op nummer één. Daar is alles wat we doen op ingericht. In (preventief) onderhoud en transport, maar ook in het verlenen van vergunningen en graafovereenkomsten. We zorgen ervoor dat het door duidelijke markeringen voor iedereen helder is waar wel en waar niet gegraven mag worden. Bij grotere werkzaamheden zijn we al vroeg in het traject betrokken. Waar nodig houden we zelf toezicht bij graafwerkzaamheden. Dat doen we bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden, machinaal of met de hand, die binnen de veiligheidszone van de leiding komen.

Wet- en regelgeving

Van wijzigingen in wet- en regelgevingen zowel in Nederland als in België zijn we op de hoogte. Vaak hebben wij een adviserende rol binnen de wetgeving rondom buisleidingen. Ook aan tafel zitten? Bel 0031 46 – 722 4030.

Weiland