Ga naar hoofdinhoud

Links

Nederland

KLIC.NL
Onderdeel van het Kadaster. Voert de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) uit.

WETTEN.NL
Overheidssite met daarin o.a. wet Milieubeheer en wet Bodembescherming

VELIN.NL
Vereniging van Leiding Eigenaren Nederland

DELTALINQS.NL
Organisatie die de gezamenlijke belangen behartigt van logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en Industriegebied.

Graafschade-voorkomen.nl
Landelijke campagne met als motto ‘Graafschade voorkomen we samen’.

België

KLIM-CICC.BE
Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (federaal)

KLIP.AGIV.BE
Kabels en Leidingen Informatie Portaal (Vlaams gewest)

FETRAPI.BE

Federatie van Transporteurs dmv Pijpleidingen

Europa

CONCAWE.COM
Statistische informatie over onder andere de veiligheid van het transport door pijpleidingen.

Klanten met website

SABIC
SABIC; Saudi Basic Industries Corporation, een van werelds grootste producenten van chemicalien, kunstmest, plastics en metalen.

ARG
ARG (voorheen Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft) opereert een pijpleiding grid dat van Antwerpen via Keulen en het Ruhrgebied loopt.

VYNOVA
VYNOVA produceert vinyl chloride monomeer (VCM) in Tessenderlo, België.

Weiland zon