Ga naar hoofdinhoud

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Petrochemical Pipeline Services B.V.

Petrochemical Pipeline Services B.V. neemt de beveiliging en privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.

Elk gebruik van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming, de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

In het kader van het beheren, onderhouden en exploiteren van pijpleidingen, conform de vigerende wet- en regelgeving in Nederland en België, gebruikt Petrochemical Pipeline Services B.V. persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij de beheerde pijpleidingen. Het gaat voornamelijk om perceeleigenaars en -gebruikers, maar bijvoorbeeld ook om personen die (graaf)werken uitvoeren in de nabijheid van de pijpleidingen. Deze gegevens (zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en in sommige gevallen IBAN) worden o.a. verkregen van het Kadaster (NL en B), Informatie Vlaanderen, Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM) en rechtstreeks van de betreffende personen.

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens?

Petrochemical Pipeline Services B.V. verzamelt en verwerkt die persoonsgegevens voor (met u gemeenschappelijke) doeleinden zoals:

  • Het verkrijgen van vereiste administratieve vergunningen en/of persoonlijke toestemmingen voor de uitvoering van werkzaamheden.
  • Het naleven van de wettelijke regels en veiligheidsstandaarden die vereist zijn voor de veiligheid van pijpleidingen en de omgeving hiervan.
  • Het beheren van doorgangsrechten en wettelijke erfdienstbaarheden.
  • Het communiceren met belanghebbenden, onder andere bij werkzaamheden en periodiek middels een nieuwsbrief.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen voor bovenvermelde doeleinden gebruikt in overeenstemming met één van de rechtsgronden zoals vermeld in artikel 6.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat hier om uitvoering van een overeenkomst, uitvoering van een wettelijke verplichting of het gerechtvaardigd belang van Petrochemical Pipeline Services B.V.

De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en zullen niet worden verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden of rechtstreekse marketing.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen zo lang er sprake is van een overeenkomst of relatie tussen u en Petrochemical Pipeline Services B.V. of een van de door haar beheerde pijpleidingen.

Wat zijn uw rechten?

Personen waarvan Petrochemical Pipeline Services B.V. gegevens verwerkt, hebben het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, te laten wijzigen en in bepaalde omstandigheden te laten wissen of de verwerking ervan te beperken (zie hiervoor AVG artikel 15 tot en met 22).

Gebaseerd op de criteria van de AVG heeft Petrochemical Pipeline Services B.V. geen Data Protection Officer aangewezen. Om uw gegevens te raadplegen of te laten wijzigen dient u zich te wenden tot:

Petrochemical Pipeline Services B.V.

T.a.v. Secretariaat

Postbus 200

6160 AE Geleen Nederland

Tel. +31 46 722 40 50

secretary@pps-pipelines.com

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de omgang met uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland of de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

Weiland