Ga naar hoofdinhoud

Omgevingsbeheer

Het omgevingsbeheer rondom buisleidingen kan behoorlijk complex zijn. Dat nemen we graag voor u uit handen.

Afhandelen KLIC-meldingen

Bij PPS-Pipelines handelen wij de verplichte KLIC-meldingen (en in België de KLIM en KLIP-meldingen) af. Ons Leiding- en Informatiecentrum (LIC) doet een eerste beoordeling van de melding en neemt telefonisch contact op met de initiatiefnemer. In dat gesprek wordt gewezen op de gevaren en de regels. Vervolgens wordt de melding direct gekoppeld aan de betreffende tracébeheerder. Bij niet-gemelde graafwerkzaamheden acteren wij op dezelfde manier. Zo wordt er direct contact gemaakt met de juiste mensen en zijn de lijnen kort. De afhandeling van de KLIC-melding of de niet-gemelde graafwerkzaamheden is dan ook zo kort mogelijk.

Bewaken van buisleidingen

We bewaken het leidingtracé voortdurend middels belopen, langsrijden en overvliegen. Daarbij letten we bijvoorbeeld op verkleuringen in de grond, werkzaamheden en draineermachines bij akkers. We kijken ook of we afwijkingen in vegetatie zien of olie op water zien en we controleren of watergangen nog in orde zijn. Daarbij zetten we ons in om lekkage te voorkomen en de veiligheid te bewaken.

Toezicht op locatie

Om transport en werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen, houden we goed contact met landeigenaren en gebruikers, maar ook met lokale en nationale overheden. Natuurlijk staan we ook in nauw contact bij de uitvoering van de graafwerkzaamheden. Als de situatie erom vraagt, bijvoorbeeld als werkzaamheden binnen de veiligheidszone komen, houden we zelf toezicht. Dat doen we zowel bij machinale als handwerkzaamheden. Het is ook mogelijk dat wij langdurig toezicht verlenen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van grotere projecten zoals infraprojecten.

In gesprek met overheden en instanties

Regelmatig zitten we om de tafel met overheden en instanties. Dat doen we niet voor niets. We willen op de hoogte zijn van de laatste bewegingen in wet- en regelgeving en zijn graag vroeg in de ontwikkeling betrokken bij projecten. Daarnaast zetten we ons in voor de rechtspositie van buisleidingen.

Contact met PPS-Pipelines? Bel 0031 46 722 4030.

Weiland zon