Ga naar hoofdinhoud

Grondeigenaren en grondroerders

Schade door graafwerkzaamheden is de meest voorkomende oorzaak van leidingincidenten. Het is vaak niet direct zichtbaar, maar de gevolgen voor mens en milieu kunnen gigantisch zijn. Daarom zijn wij daar zo alert op. Zorgvuldig graven en zorgvuldig grondgebruik rond de leidingen is essentieel. Dag en nacht bewaken we de door ons beheerde buisleidingen en hun ongestoorde ligging met de grootste zorgvuldigheid. Bij graafwerkzaamheden houden we toezicht.

Voorschriften bij graven

Onze buisleidingen vallen in de categorie “buisleidingen gevaarlijke inhoud”. Dat betekent dat er nabij deze leidingen niet gegraven mag worden zonder dat wij als PPS-Pipelines voorzorgsmaatregelen getroffen hebben. We hanteren dan ook voorschriften bij werkzaamheden bij de beheerde buisleidingen. De voorschriften geven duidelijk en eenduidig aan onder welke condities werkzaamheden bij de leidingen zijn toegestaan. Onze toestemming is vereist voor (graaf)werkzaamheden.

  • Gaat u nog niet graven, maar wilt u weten welke kabels en leidingen zich in de ondergrond bevinden?
    Doe een oriëntatieverzoek bij KLIC. Zo bent u ook direct op de hoogte van de graafvoorwaarden en de contactgegevens van verantwoordelijke netbeheerders. Ook denken we bij PPS-Pipelines graag met u mee in het ontwerpproces.
  • U kunt, voor welke vraag dan ook, contact met ons opnemen via 0031 46 426 8150 of via tpi@pps-pipelines.com.

Hoe zorgen we voor een veilige omgeving?

Middels belopen, afrijden en inspectie vanuit de lucht, bewaken het leidingtracé voortdurend. Directe bedreigingen in de buurt van de leidingen, zoals niet gemelde graaf- en drainagewerkzaamheden, worden op deze manier snel gesignaleerd. Daarnaast verrichten we boven en onder de grond (preventief) onderhoud. Zo houden we de buisleidingen up-to-date.

Weiland