Ga naar hoofdinhoud

Calamiteiten melden

Een kleine beschadiging aan de buisleidingen kan grote gevolgen hebben. Lekkage kan leiden tot bodemvervuiling of erger: een ramp van grote omvang. Stop direct met de (graaf)werkzaamheden. Meld calamiteiten direct 0800 33 88 000.

Bij gevaar, bel 112.

Waarom is het zo belangrijk?

Bij PPS-Pipelines beheren we buisleidingen met gevaarlijke vloeistoffen en gassen. Lees hier meer over PPS-Pipelines. Lekkages aan gasleidingen kunnen bijvoorbeeld resulteren in omvangrijke wolken die, bij ontsteking, schade veroorzaken tot honderden meters in de omtrek. Lekkages aan vloeistofleidingen kunnen resulteren in bodemverontreiniging.

Iedere dag en nacht zetten wij ons in om het transport van die (petro)chemische producten op een veilige manier uit te voeren. Zo werken we aan ondergronds en bovengronds onderhoud om de leidingen up-to-date te houden. Ook controleren we het leidingentracé te voet, met de auto en vanuit de lucht. Lees hier meer over wat we aan onderhoud verrichten.

Wat gebeurt er als u een melding maakt?

Bij PPS-Pipelines hebben we 24 uur per dag, 7 dagen in de week een bemande meldkamer. Daar worden meldingen verwerkt, beoordeeld en afgesproken vervolgacties naar overheid en eigen functionarissen uitgezet. Wij hebben eigen wachtdiensten en 24/7 contracten met alle hulpdiensten. Zo kunnen we snel en adequaat handelen om schade zo veel mogelijk te beperken.

Weiland zon