Ga naar hoofdinhoud

Over PPS Pipelines

Onze aandacht gaat uit naar wat je niet ziet

Al meer dan 50 jaar koppelen we bij Petrochemical Pipeline Services (PPS-Pipelines) havens, opslagtanks, producenten en afnemers op een veilige manier aan elkaar. Door de buisleidingen die we beheren, worden (petro)chemische producten getransporteerd. In totaal hebben ze een lengte van meer dan 1000 kilometer, verspreid over Nederland, België en Duitsland. Onze vestiging ligt in Elsloo (Nederland), maar wij zijn langs het hele traject van de door ons beheerde buisleidingen te vinden.

Door onze omvang, deskundigheid en ervaring kunt u erop vertrouwen dat wij goed toegerust zijn om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, nu en in de toekomst.

Waarom buisleidingen?

Er is grote vraag naar de producten die via de buisleidingen getransporteerd worden. Transport via buisleidingen vervangt een grote hoeveelheid vrachtverkeer en het zorgt, in tegenstelling tot vrachtverkeer, niet voor geluidsoverlast of luchtvervuiling. Daarnaast is buisleidingtransport de meest energiezuinige en meest veilige manier van transport.

Veilig transport

Om die veiligheid van buisleidingtransport te waarborgen, moet er continu geïnspecteerd en onderhouden worden. Onze aandacht gaat dan ook uit naar wat je niet ziet. De leidingen lopen soms door een dichtbevolkt gebied. We hebben daar veel contact met overheden, toezichthouders, landeigenaren, waterschappen en calamiteitenorganisaties.

Er wordt steeds dichter op elkaar gebouwd. Er is niet veel ‘lege’ ruimte meer. Dat versterkt de noodzaak aan hoge eisen als het om veiligheid en milieu gaat.

Een leidinglek, bijvoorbeeld door graafactiviteiten, kan grote gevolgen hebben. Daarom ligt de nadruk van ons werk op het voorkomen daarvan. We passen daarvoor state of the art inspectietechnieken toe, zoals intelligent pigging. Daarnaast voeren we omgevingstoezicht uit, anticiperen we snel op wettelijke ontwikkelingen en gemelde of niet gemelde projecten van derden. Daarbij rapporteren we alle details onder andere in een Geografisch Informatie Systeem.

Wilt u verder lezen?

Weiland zon