Ga naar hoofdinhoud

Graven in België

Gaat u in België graven of anderszins de grond roeren? U bent wettelijk verplicht hier een KLIP-melding van te maken. Ook bent u verplicht voor de ontwerpfase een studiemelding te maken als u van plan bent te gaan bouwen of andere werken uit te voeren die de veiligheid van de leiding in gevaar kunnen brengen, zoals het veranderen van het maaiveld, transport over de leiding, het plaatsen van omheining of palen, etc.

De veilige ligging van onze buisleidingen is van ongekend belang. Zorgvuldig graven en grondgebruik rond de leidingen is dan ook essentieel. U herkent de positie van de leidingen aan de oranje merkpalen. Die merkpalen staat er ter indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Weiland zon