image_slideshow.jpg

In de “voorbehouden zone”, die zich afhankelijk van de buisdiameter uitstrekt tot 4 meter aan weerszijden van de door ons beheerde leidingen zijn, zonder onze schriftelijke goedkeuring, de volgende activiteiten verboden:

  • Alle bouwwerkzaamheden, in het bijzonder werken ter oprichting van gebouwen, ongeacht of zij al dan niet hoofdzakelijk bestemd zijn voor menselijke aanwezigheid.
  • Het opstapelen van materialen respectievelijk zware voorwerpen.
  • Het wijzigen van het grondprofiel.
  • De aanwezigheid van bomen en het aanplanten van diepwortelende planten.
  • Aanleg van draineerbuizen, ploegen, uitgraven of uitvoeren van grondwerk (bv. aanleg van een oprit) op een diepte van meer dan 50 centimeter.
  • Het aanaarden, het boren, het persen, het inheien van palen of schuttingplanken.
  • Mijngraverij en / of groefwerken.
  • Het gebruik van mechanische graaftuigen en het gebruik van zwaar rollend materieel buiten de hiervoor aangelegde wegen.


De positie van de leidingen wordt in het veld indicatief gemarkeerd door oranje markeerpalen.
Aan de positie van de markeerpalen kunnen echter geen rechten ontleend worden.